Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Áo Tím Ngày Xưa (1989) TNCD008MP3: http://adf.ly/TRw9N  http://adf.ly/Pxsdk
FLAC : http://adf.ly/jYU6Y http://adf.ly/jYUC6

Nhạc Xuân Collection

Elvis Phương Collection

Quang Lê Collection
Giáng Sinh Collection

THUY NGA CD FLAC

Asia CD Collection FLAC

Như Quỳnh Collection

Khánh Ly Collection

Ngọc Lan Collection

Tuấn Ngọc Collection

Trần Thái Hòa Collection

Asia CD Collection MP3

Quang Dũng Collection

Đan Nguyên Collection

Dạ Vũ Tóc Mây 2 (1989) TNCD007


MP3: http://adf.ly/TRw7H  http://adf.ly/PuKDl
FLAC : http://adf.ly/iaGXd  http://adf.ly/iaGhB


Nhạc Xuân Collection

Elvis Phương Collection

Quang Lê Collection
Giáng Sinh Collection

THUY NGA CD FLAC

Asia CD Collection FLAC

Như Quỳnh Collection

Khánh Ly Collection

Ngọc Lan Collection

Tuấn Ngọc Collection

Trần Thái Hòa Collection

Asia CD Collection MP3

Quang Dũng Collection

Đan Nguyên Collection

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (1989) {TNCD006}
 Nhạc Xuân Collection

Elvis Phương Collection

Quang Lê Collection
Giáng Sinh Collection

THUY NGA CD FLAC

Asia CD Collection FLAC

Như Quỳnh Collection

Khánh Ly Collection

Ngọc Lan Collection

Tuấn Ngọc Collection

Trần Thái Hòa Collection

Asia CD Collection MP3

Quang Dũng Collection

Đan Nguyên Collection